RUITERSPORTCENTRUM DE KRIMHOEVE

                         Hoenderloo      

Rijlessen (en veel meer)


Rijden bij De Krimhoeve is meer dan alleen rijles. Omdat De Krimhoeve zich ook bezighoudt met fokken, africhten, trainen en uitbrengen van sportpaarden is er aandacht voor veel aspecten van de ruitersport. Wij onderscheiden voor onze leden acht interessegebieden:

1)           Recreatie
2)           Verzorging
3)           Recreatiesport

4)           Sportondersteuning

5)           Training & Africhting

6)           Instructie en begeleiding

7)           Wedstrijdsport

8)           Accommodatie

Er zijn vier interessegebieden met betrekking op paardrijden en vier interessegebieden die andere aspecten van de ruitersport betreffen. Jeugdruiters tot 16 jaar worden betrokken bij alle interesse-gebieden. Daarna kan een keuze worden gemaakt voor één of meer interessegebieden.

'Recreatiesport', gericht op de eigen rijkunstige ontwikkeling zonder competitieoogmerk, is de basis.  'Training & Africhting', gericht op het leren verbeteren van de prestaties van het paard, is de verdieping. Alle ruiters rijden ook in het bos, maar er is een kleine afdeling 'Recreatie' met ruiters die uitsluitend buiten rijden.   

Hoewel vrijwel al onze leden kiezen voor een interessegebied met betrekking op zelf paardrijden aangevuld met één of meer andere interessegebieden, is het ook mogelijk om bij de RV Krimhoeve een hobby te hebben in een interessegebied waarbij niet zelf gereden wordt.


Aspiranten, Junioren en Young Riders (rijles voor 6 - 21 jarigen)

Voor jeugdruiters is er de mogelijkheid om bij de Krimhoeve een gedegen rijopleiding te volgen. De instructeurs van de Krimhoeve hebben jarenlange ervaring met het lesgeven aan kinderen in alle leeftijden en proberen voor ieder kind de juiste mix van plezier en vooruitgang te verzorgen. Naast een gedegen rijkunstige opleiding is er ook veel ruimte voor spel en vrolijke verenigingsactiviteiten. De lessen zijn afwisselend, met (bij leeftijd en niveau passend) gebruik van springbalken en ander hulpmateriaal.

Voor alle leeftijden worden er extra activiteiten georganiseerd zoals springtraining /-wedstrijden, bosritten en het befaamde jaarlijkse ruiterkamp. Aan deze activiteiten zijn voor leden geen extra kosten verbonden.

 

Beginners

Voor beginners vanaf 8 jaar begint paardrijden met 4 tot 8 individuele aanvangslessen. Deze lessen duren een halfuur. In de les worden basisbeginselen van het paardrijden geleerd en wordt er tijd en aandacht besteed aan het omgaan en verzorgen van de pony / het paard. De lessen zijn individueel. Dit maakt het makkelijker om alle nieuwe dingen die paardrijden met zich meebrengt goed te leren en er vertrouwt mee te raken.

Nog geen 8 jaar

Wij richten ons op paardrijden als een langdurige activiteit, waar een leven lang veel genoegen aan kan worden ontleend. Te jong beginnen is daarvoor geen goede start, ook niet als dit door gebruik van uiterst brave ponies wel lijkt te lukken. Wij wachten met zelfstandig ponyrijden tot het moment waarop het kind in staat is zelf enige invloed op de pony uit te oefenen en enigszins de samenwerking met de pony te kunnen overzien. Gebruikelijk is dit het geval op 7 tot 9-jarige leeftijd.
 

Voor kinderen die eerder willen beginnen bieden we de mogelijkheid om op zaterdagochtend in de kinderclub onder directe begeleiding op een pony te rijden. Dit is een positieve en leuke manier voor een kind om met pony’s in aanraking te komen. Het is belangrijk dat de ouder participeert bij dit rijden. Er wordt ook in het bos gereden en spel gedaan, dus goede loopschoenen en stevige kleding is vaak een aanrader als u met uw kind op zaterdagochtend wilt komen. U kunt vrijblijvend komen kennismaken en meteen deelnemen. Er is wel beperkt plaats, dus een afspraak maken is gewenst.

 

Gevorderden

De Krimhoeve kent een instructiesysteem waarin plezier en vooruitgang hand in hand gaan. Om de vooruitgang te bevorderen kunnen ruiters vanaf 10 jaar tweemaal in de week rijden (op dit moment zaterdag en vrijdagavond 18.00 uur).

Vanaf 12 jaar is de extra keer rijden een (vroege) avondtraining waarbij op de leeftijd toegesneden participerende trainingsvormen worden toegepast.

Voor jeugdruiters worden er veel activiteiten georganiseerd, zoals oefenspringen, dressuurtraining, wedstrijden, buitenritten, spelmiddagen, ponykamp enz. Hier wordt met veel enthousiasme door onze jeugdruiters gebruik van gemaakt.


Senioren

Senioren kunnen instromen in alle interessegebieden. Er worden verenigingslessen en -trainingen gegeven in 'Recreatiesport' en 'Training & Africhting'. In een verenigingsles rijden 2 tot 4 ruiters en wordt individueel begeleid. Voor 'Recreatie' worden er buitenritten onder leiding verzorgd en kunnen ruiters die hiervoor de geëigende ervaring hebben zelfstandig met andere ruiters in de natuur rijden. Voor deelnemers aan 'Sport' wordt een arrangement op maat samengesteld (eigen paard of Krimhoeve-paard en de mate van trainings- en wedstrijdbegeleiding).


Beginnende en weinig ervaren ruiters

Wanneer iemand weinig tot geen ervaring heeft met paardrijden kan worden begonnen met een (individuele) opstartcursus. Dit is een cursus van één kwartaal waarin de basisbeginselen van het paardrijden aan bod komen. Er worden belangrijke wetenswaardigheden over het paard en de omgang met het paard geleerd, en er worden de basisbeginselen van het rijden, zoals lichtrijden, sturen, tempocontrole en galop behandeld. Er wordt les gegeven met ervaren paarden die aan minder gevorderde ruiters gewend zijn. Vanuit deze cursus kan er naar de verenigingsles worden doorgestroomd.

Voor ruiters met ervaring die geruime tijd niet meer de paardensport hebben beoefend is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een (individuele) opfriscursus. Deze is afgestemd op deelnemers die eerder gereden hebben maar er om welke reden dan ook even tussenuit zijn geweest. Na deze cursus kan worden aangesloten bij de verenigingsles op een bij de ruiter passend niveau.

Deelname aan de cursussen geschiedt als aspirant-lid. Eerst na afloop van de cursus beslist de deelnemer over het definitief lidmaatschap.

 

Gevorderde ruiters

Gevorderde ruiters kunnen na één of twee prive-lessen deelnemen aan de verenigingsles. Er zijn verenigingslessen op ieder niveau en ieder lid van de Krimhoeve maakt dan ook gebruik van deze lessen. De verenigingslessen worden gegeven door ORUN-gediplomeerde instructeurs. Wie deelneemt aan de verenigingsles en lid is van de Krimhoeve kan ook meedoen aan buitenritten, oefenspringen, oefendressuur, wedstrijden, clinics en andere dingen die door de vereniging worden georganiseerd. Leden van de ruitervereniging betalen een vast bedrag per kwartaal als bijdrage in de kosten van de door de verenigingsleden gebruikte paarden en accommodatie.
 

Er kan worden gekozen voor het vol lidmaatschap of een beperkt 'lesuur'-lidmaatschap. Ruiters met een vol lidmaatschap kunnen deelnemen aan alle activiteiten en meer uren in de week rijden zonder extra kosten. Ruiters die alleen een vast lesuur willen bezoeken kunnen volstaan met een beperkt lidmaatschap. Van participerende leden wordt verwacht dat zij  assisteren bij verenigingsactiviteiten en paardverzorging (in verhouding met de mate waarin zij van de verenigingsactiviteiten en de paarden gebruik maken).


Deelname training sportpaarden

Voor meer gevorderde ruiters is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan (een opleiding tot) het trainen van de sportpaarden van de Krimhoeve. Er is daarbij ruimte voor persoonlijke voorkeur. Zo kan er gekozen worden om meer op één bepaald paard te rijden.

Er dient tenminste 2 tot 3 uur per week getraind worden. Dit gebeurd in groepsverband of op afgesproken momenten waarbij de instructeur altijd in de buurt is.

 

Privéles

Voor gevorderde ruiters die deelnemen aan het trainen van sportpaarden van de Krimhoeve is er de mogelijkheid om met een paard van de Krimhoeve privé dressuur- of springlessen te volgen. Voor ruiters die de stap naar het trainen van sportpaarden willen gaan maken kan privéles op een schoolpaard deze stap ondersteunen.


Verenigingslessen worden gegeven op:


Zaterdag

Kinderclub, Junioren II, Junioren III, Young Riders en Senioren 'Training en Africhting', 'Recreatie'

Zondag

Activiteiten, trainingen en buitenrijden

Maandagavond 19.30 20.30

Senioren en Veteranen

Dinsdagavond 18.00 19.00 20.00 

Junioren 'Training & Africhting', Senioren -35

Woensdagavond 19.00 20.00

Senioren

Donderdagavond 19.30

Senioren

Vrijdagavond 18.00 19.00 20.00

Junioren 10-12, Junioren 12-16, Junioren 'Training & Africhting', Senioren


De les- en trainingsuren zijn vraaggestuurd. Als leden dat willen kunnen de tijdstippen aangepast worden. Ook de organisatie van andere activiteiten is vraaggestuurd en gebeurd in belangrijke mate door de leden zelf. Op zondag kunnen gevorderde leden gezamenlijk bosritten maken. Minder ervaren leden rijden op afspraak onder begeleiding van een instructeur.