RUITERSPORTCENTRUM DE KRIMHOEVE

                         Hoenderloo      

De RuiterVereniging Krimhoeve


Welkom op de webpagina van de RV Krimhoeve.


Wat is de RV Krimhoeve

Ruitersportcentrum De Krimhoeve houdt zich bezig met fokken, africhten en trainen van sportpaarden. Er worden zelf gefokte of opgeleide paarden uitgebracht in dressuur, springen en SGW. Daarnaast wordt er instructie gegeven aan ruiters met een eigen paard of ruiters die rijden op een paard van De Krimhoeve. De RuiterVereniging Krimhoeve verenigt alle ruiters die instructie genieten en/of een paard gestald hebben op Ruitersportcentrum De Krimhoeve.


Wat wil de RV Krimhoeve

De doelstelling van de ruitervereniging is om goed en plezierig paardrijden voor iedereen mogelijk te maken. Daarvoor heeft de ruitervereniging voor ruiters die geen eigen paard bezitten de beschikking over paarden van de fokstal aangevuld met paarden en ponies die door De Krimhoeve speciaal voor de instructie aan de leden van de ruitervereniging zijn bijeen gebracht. Het goede paardenmateriaal en de gehanteerde instructiemethode maken optimaal genieten van de paardensport ook naast drukke dagelijkse werkzaamheden mogelijk.


Wat doet de RV Krimhoeve

De RV Krimhoeve verzorgt gedurende de hele week lessen op individuele basis in groepjes van drie tot vijf ruiters. Er wordt instructie gegeven op basis van een modern instructiesysteem gebaseerd op beproefde uitgangspunten van de rijkunst. Daarnaast wordt de ruiter desgewenst betrokken bij de wedstrijdsport en kan de ruiter een verzorgpaard krijgen. De ruiters worden bij alle activiteiten intensief ondersteund.
De leden van de vereniging ondersteunen het ruitersportcentrum bij het onderhoud en de uitbouw van de rijaccommodatie, delen in de verzorging van de paarden, realiseren het opleidingsplan jeugdruitersport, en ondersteunen de wedstrijdsport. Er zijn lessen en trainingsprogramma's voor Junioren / Young Riders en voor Senioren. Omdat het een kleine vereniging is kennen alle ruiters elkaar en kunnen in gezamenlijk overleg zelf activiteiten worden georganiseerd. Voor jeugdruiters en young riders wordt jaarlijks een ruiterkamp georganiseerd.                  

  

Wie zijn lid van de RV Krimhoeve

De leden van de RV Krimhoeve zijn echte amateurs die naast een vaak veeleisende baan of opleiding optimaal willen genieten van de ruitersport. Er zijn zowel leden die recreatief rijden, als ruiters die in de sport uitkomen of daarvoor trainen. De ruiters zijn zeer verschillend, maar hebben gemeenschappelijk dat zij zich willen inspannen om hun rijkunstige niveau voortdurend te verbeteren om daardoor een lange en bevredigende ruitercarrière te hebben. Het oudste rijdend lid is thans 68 jaar. Ook hebben de leden gemeenschappelijk dat zij prijs stellen op een rustige sportomgeving waar men elkaar prettig bejegend en wederzijds ondersteunt.


Jeugdruiters bij de RV Krimhoeve

De ruitervereniging kent een jeugdprogramma dat een doorontwikkeling is van meer dan veertig jaar ervaring in de opleiding van jeugdruiters. Voor de jongste ruiters is er een wekelijks rij-halfuur met bosritten, spel en instructie waarbij de ruiter wordt geholpen door een ouder. Daarop volgt een aantal jaren waarin in kleine groepjes de beginselen van het paardrijden worden geoefend (vanaf 8 jaar 1x per week een uur en vanaf 10 jaar 2x per week een uur). De nadruk ligt op het plezier dat de ruiters beleven aan het ponyrijden en alles wat er omheen wordt georganiseerd. De rijkunstige doelen zitten in de lesstof ‘verstopt’. Vanaf 12 jaar gaan de ruiters over naar de oudere junioren (Junioren III, gevarieerde lesstof, veel activiteiten om het rijden heen, overgang van pony naar paard). Vanaf 16 jaar ontwikkelen de ruiters zich verder in verschillende interessegebieden: recreatie (vooral de natuur in), recreatiesport (verdere rijkunstige ontwikkeling zonder prestatiedoel), training & africhting en wedstrijdsport. De ruiters rijden in deze jaren 1 tot 4 uur in de week (afhankelijk van het gekozen individueel profiel). De grenzen tussen de interessegebieden zijn niet waterdicht: de jeugdruiters blijven veel gezamenlijk doen, iedereen wordt gestimuleerd zich verder rijkunstig te ontwikkelen en iedereen rijdt ook in het bos.

Het profiel van de jeugdruiter bij RV Krimhoeve is een sportieve jongere met belangstelling voor meer paardensportbeleving dan alleen een uurtje in de week op een paard zitten, met ouders die geïnteresseerd zijn in de sportbeoefening van hun kind en die vinden dat er naast een serieuze schoolcarrière ruimte moet zijn voor een ontspannen sportbeleving die niet overdreven prestatiegericht is maar waarbij inspanning en het bereiken van doelen wel de norm is. Daarnaast stellen de ouders van onze jeugdruiters het op prijs dat hun kinderen door De Krimhoeve een gestructureerde sociaal veilige omgeving wordt geboden waarin correct gedrag en samenwerking de norm is. De ouders ondersteunen de serieuze kant van de ruitervereniging, maar posten ook bij het jaarlijkse nachtspel tijdens het ruiterkamp.